Phantom 2 vision plus

Phantom 2 vision plus

Phantom 2 Vision plus โดรนถ่ายภาพมุมสูง บังคับด้วยวิทยุ ...

อ่านต่อ
รีวิวกล่อง S2

รีวิวกล่อง S2

คุณสมบัติพิเศษ CPU DUAL CORE ประมวลผลเร็วขึ้น 15% กินไฟน้อยลง 20% ประหยัดพลังงานมากขึ้น (ใช้ไฟเพียง 6 วัตต์) รองรับช่องรายการในระบบ HD (High ......

อ่านต่อ
view