เปรียบเทียบจานมินิ

เปรียบเทียบจานมินิ

การทดลองรับสัญญาณของจาน มินิ ขนาด 35 cm เครื่องวัด ideasat รุ่น NSF-B1 เมื่อวันที่ 11 / 6 / 56 เวลา 18.00 น. ท้องฟ้ามีเมฆฝน ผลความแรงของสัญญาณท......

อ่านต่อ
ทดลองจานมินิ

ทดลองจานมินิ

ทดลองจานมินิขนาด 35 cm รับสัญญาณจากดาวเทียม Thaicom 5 ระบบ KU-Band ประกอบไม่ยาก เหมาะกับท่านที่ต้องประกอบจานด้วยตัวเอง และทดลองการปรับหน้าจานเอง จาก......

อ่านต่อ
ทดสอบแขนจับ duo nss6 IPM

ทดสอบแขนจับ duo nss6 IPM

ทดสอบแขนจับ duo nss6 ของ IPM รุ่นใหม่ จาน ขนาด 5 ฟุต เครื่องรับ IPM รุ่น Clear ช่องรายการ ความถี่ คุณภาพสัญญ......

อ่านต่อ
view