จานดำ VS จานสี

จานดำ VS จานสี

ตารางเปรียบเทียบจานดาวเทียมแต่ละระบบ ข้อเปรียบเทียบ จานระบบ KU-Band จานระบบ C-Band แบบ Fix 1. ขนาดหน้าจาน เล็ก ......

อ่านต่อ
view