เปรียบเทียบจานมินิ

เปรียบเทียบจานมินิ

   การทดลองรับสัญญาณของจาน มินิ ขนาด 35 cm 

   เครื่องวัด ideasat รุ่น NSF-B1

 เมื่อวันที่ 11 / 6 / 56 เวลา 18.00 น. ท้องฟ้ามีเมฆฝน

 ผลความแรงของสัญญาณที่วัดได้ตามตารางด้านล่าง

ความถี่    จานเขียว 35 cm    จานแดง 35 cm จาน TRUE 75 cm
12439 H 3000 66 72 87
12272 V 30000 53 61 87
12272 H 30000 63 69 88
12562 H 30000 76 78 98
12313 H 30000 66 66 89
12355 H 30000 68 70 91

  

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view