ทดสอบแขนจับ duo nss6 IPM

ทดสอบแขนจับ duo nss6 IPM

 ทดสอบแขนจับ duo nss6 ของ IPM รุ่นใหม่ 

 จาน ขนาด 5 ฟุต 

 เครื่องรับ IPM รุ่น Clear

         

  ช่องรายการ                                    ความถี่                                     คุณภาพสัญญาณที่ได้

 motor sport                                     11131                                      75 - 84

 sport cup                                         11172                                      68 -73

 somwang                                         11635                                      75 -76

 R-Rom-D                                          11676                                      75 - 85 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view